Kreipimasis dėl strategijos kūrimo smurto lyties pagrindu prevencijos srityje

Pranešimas žiniasklaidai

5/26/20231 min read

Organizacija šiandien kreipėsi į LR socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę ir LR teisingumo ministrę Eweliną Dobrowolską dėl strategijos kūrimo smurto lyties pagrindu prevencijos srityje. Smurtas lyties pagrindu – prieš asmenį nukreiptas smurtas dėl asmens lyties, lytinės tapatybės ar lyties raiškos arba darantis neproporcingą poveikį tam tikros lyties asmenims (EIGE).

2021 metų pabaigoje Lietuvos Respublikos Seime „Baltojo kaspino“ festivalio metu vyko diskusija, kurioje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė Gražina Šeibokienė, Seimo narės Dovilė Šakalienė ir Orinta Leiputė bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Susitikime buvo sutarta formuoti smurto lyties pagrindu prevencijos strategijos kūrimo darbo grupę, kuri turėjo pradėti veiklą iškart po naujų metų. Darbo grupės tikslas – sukurti prevencijos nuo smurto lyties pagrindu strategiją, taip susisteminant nacionalinę politiką smurto lyties pagrindu klausimais ir susiejant atitinkamų priemonių kūrimą su valstybės biudžeto lėšomis.

Valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, jog 2022 metais smurto artimoje aplinkoje skaičius nežymiai išaugo, 10,3 proc. nukentėjusių buvo nepilnamečiai vaikai, o aštuonios iš dešimties – moterys. 2023 metų gegužės 26 dieną Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos „Lyčių lygybė ir smurtas prieš moteris: Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių perspektyvos“ metu paminėta, jog ES, Rytų partnerystės šalyse ir visame pasaulyje, net 1 iš 3 moterų yra patyrusi fizinį ar seksualinį smurtą.

„Smurtas artimoje aplinkoje yra viena pagrindinių kliūčių, trukdančių siekti lyčių lygybės. Remiantis tuo pakartotinai prašėme inicijuoti smurto lyties pagrindu prevencijos strategijos kūrimą ir formuoti tam atitinkamą darbo grupę. Tikimės politinės valios ir aktyvumo priimant sprendimus, būtinus smurto mažinimui mūsų šalyje.“, – sako organizacijos steigėjos Sandra Matoškaitė ir Greta Kin.