Lyčių duomenų atotrūkis - kas tai?

Rugilė Zmitrevičiūtė

8/16/20232 min read

Lyčių duomenų atotrūkis (ang. gender data gap) yra terminas, apibrėžiantis fenomeną, kai surinkta informacija yra šališka – t.y. suteikia informacijos tik apie vieną socialinę grupę (baltuosius vyrus), o tai reiškia, kad didžioji dalis visuomenės nėra reprezentuojama. Atotrūkis išsivystė dėl sistemingo nepakankamo moterų reprezentavimo renkant, analizuojant ir interpretuojant duomenis. Tai trukdo siekti lyčių lygybės ir užtikrinti lygias galimybes, nes dauguma socialinių, organizacinių ar net medicininių sprendimų yra pagrįsti duomenimis apie vyrus.

Šis reiškinys pastebimas daugelyje sričių: sveikatos apsaugos, ekonominio dalyvavimo, lyderystės ir t.t. Pavyzdžiui, saugumo sistemos automobiliuose yra testuojamos remiantis „vidutinio” vyro fiziologija, taigi avarijos atveju moterys patiria 73 % didesnę riziką sužeidimams nei vyrai. [1] Apsauginės liemenės, dėvimos policijos ar kitų saugumo pajėgų, bei kitų rūšių apsauginės darbo priemonės dažnu atveju nėra tinkamai pritaikytos moterims, todėl joms kyla didesnė rizika būti sužeistoms ar mirti. [2] Poveikį daro net ir tokios (iš pirmo žvilgsnio) smulkmenos kaip ofiso temperatūra, kuri nustatoma pagal darbo našumo tyrimus, atliktus su vyrais. Tokia temperatūra moterims dažniausiai per žema, o tai lemia prastesnes darbo sąlygas. [3]

Lyčių duomenų atotrūkis itin problematiškas ir medicinos srityje, dėl jo atliekami tyrimai yra nepakankamai išsamūs ir ne visuomet objektyvūs, neatskleidžia konkrečių moterų sveikatos poreikių. Nepakankama analizė ir netinkamas duomenų rinkimas (pvz., moterys netiriamos skirtingais menstruacijų ciklais, neskiriama pakankamai dėmesio hormonų veikimui) lemia klaidingas diagnozes, pavėlintą arba neefektyvų gydymą. Net 20 % moterų teigia, jog jų simptomai būna ignoruojami, o „moteriškos” ligos, tokios kaip menopauzė arba endometriozė dažniau diagnozuojamos daktarių moterų [4].

Tai daug gilesnė ir sudėtingesnė problema nei paprasčiausias informacijos trūkumas, sukelianti pavojų moterų teisių užtikrinimui, sveikatai ar net gyvybei. Netinkamai atlikti tyrimai ir surinkti duomenys stipriai paveikia moterų gyvenimą, jų saugumą ir galimybes dirbti ar gauti lygiavertiškas paslaugas. Tam, kad būtų užtikrinama lyčių lygybė, tinkama sveikatos apsauga, darbo sauga ir lygios galimybės būtina rinkti ir naudoti abi lytis apimančius duomenis.

Šaltiniai:

[1] Sonja Sperber, Susanne Täuber, Corinne Post, Cordula Barzantny: Gender Data Gap and its impact on management science — Reflections from a European perspective. European Management Journal https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237322001554

[2] TUC: Personal protective equipment and women //www.tuc.org.uk/sites/default/files/PPEandwomenguidance.pdf

[3] Kingma, B., van Marken Lichtenbelt, W. Energy consumption in buildings and female thermal demand. Nature Climate Change https://www.nature.com/articles/nclimate2741

[4] Delaney Burns,Tara Grabowsky, Emma Kemble, and Lucy Pérezthe: Closing the data gaps in women’s health. McKinsey and Company