Moterys sprendimų priėmime: kodėl tai svarbu?

Lyčių lygybė yra pamatinė Europos Sąjungos (ES) vertybė, tačiau Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) duomenimis, ES dar nepasiekė pusiaukelės iki visiškos lyčių lygybės, kadangi valdžios ir sprendimų priėmimų sritis lyčių lygybės indekse užima žemiausią balą. Moterys išlieka nepakankamai atstovaujamos tokiose sprendimų priėmimo pozicijose, kurios formuoja politiką, ekonomiką ir visuomenę.

28 ES valstybių parlamentuose moterų atstovavimas išaugo nuo 21 proc. iki 30 proc. Tačiau 70  proc. šalių vadovų išlieka vyrai ir mažiau nei vienai iš penkių pagrindinių ES politinių partijų vadovauja moteris. Privačiame sektoriuje beveik trys ketvirtadaliai įmonių valdybose yra vyrai. Akivaizdu, jog politiniuose sprendimuose ir vadovaujančiose pozicijose trūksta moterų, kurios atstovautų įvairias visuomenės grupes.

Moterų trūkumas sprendimus priimančiose pareigose atsispindi nesugebėjimu pripažinti įvairių žmonių poreikių visoje ES viešojoje politikoje. Darbo užmokesčio ir užimtumo nelygybė lemia bendrą lyčių darbo užmokesčio skirtumą, kuris šiuo metu yra apie 40 proc. Akademinėje bendruomenėje vyrai vis dar dominuoja sprendimus priimančiose pozicijose, moterų moksliniai tyrimai yra nepakankamai vertinami ir finansuojami. Aukščiausiuose ir geriausiai apmokamuose valstybės tarnautojų darbuose ir toliau pagrindines pozicijas užima tik vyrai.

Skaitmeninės priemonės, kurios vis dažniau naudojamos kasdienėje veikloje taip pat kuriamos be moterų indėlio – šiuo metu apie 83 proc. ES IT specialistų yra vyrai. Skaitmeninė erdvė taip pat gali būti priešiškesnė jaunoms moterims, kur jos dažniau susiduria su priekabiavimu internete. Šios priežastys gali lemti nenorą dalyvauti politinėse diskusijose, kurios vyksta socialinėje erdvėje. Tačiau įvarios iniciatyvos, vykdomi mokymai ir teisinio reglamentavimo keitimas skatina daugiau moterų užimti politines ir vadovaujančias pareigas. Iš devynių ES valstybių narių, įvedusių kvotas, aštuoniose padidėjo moterų dalis parlamente.

Lietuvoje moterys sudaro tik apie 29 proc. visų Seimo narių, o iš 60 savivaldybių mero pozicijas užima tik 6 moterys. Svarbu nepamiršti, jog lygybė priimant politinius sprendimus atlieka sverto funkciją, be kurios labai mažai tikėtina, kad būtų įmanoma integruoti lygybės aspektą į vyriausybės politikos formavimą. Todėl moterų lygiavertis dalyvavimas politiniame gyvenime atlieka pagrindinį vaidmenį bendrame moterų pažangos procese. Moterų dalyvavimas priimant sprendimus yra būtina sąlyga, siekiant užtikrinti lygias galimybes ir visų grupių interesus. Todėl kviečiame registruotis į pirmuosius mokymusš.m. gegužės 17-19 d. ir 25-26 d. (Kaune, K. Donelaičio g. 62, BLC verslo lyderių centre), kuriuose daugiau sužinosite apie aktyvizmą bei politinį dalyvavimą. Mokymų metu ne tik bus suteikta žinių apie aktyvizmą, lyčių lygybę ir politinį dalyvavimą, bet galimybė įgytas žinias pritaikyti praktiškai. 

Visos mokymų dalyvės bus kviečiamos kurti tarptautinį politika besidominčių moterų tinklą kartu su partnerėmis iš kitų projekto „Femme EMPOWER” šalių. Kuriamas tarptautinis tinklas suteiks nuolatinio mokymosi galimybes: nuotolinius seminarus, pažintinį mokymosi vizitą į Islandijos sostinę Reikjaviką 2025 m. sausio mėn., vasaros mokyklą Busteni miestelyje Rumunijoje, darbinius susitikimus Briuselyje 2025 m. rudenį bei kitas tarptautines veiklas. Kviečiame aktyviai registruotis ir aktyviai dalyvauti. Registracijos nuoroda: https://forms.gle/Yh9eVK3k6YrsPjaF8 

Projektas „Femme EMPOWER” kofinansuojamas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ lėšomis.