Armėnija / Azerbaidžanas: civiliai turi būti apsaugoti nuo draudžiamų kasetinių bombų naudojimo

Sandra Matoškaitė

10/10/20201 min read

Civilių gyventojų, patekusių į Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktą dėl Kalnų Karabacho regiono, apsauga turi būti teikiama pirmenybė, pranešė „Amnesty International“, patvirtinusi draudžiamų kasetinių bombų naudojimą regione.

Praėjusį savaitgalį regiono valdžios institucijos de facto paskelbė filmuotą medžiagą, atitinkančią kasetinės amunicijos naudojimą Kalnų Karabacho sostinės Stepanakerto mieste. Jie taip pat pranešė apie nenustatytą skaičių civilių aukų po tolesnių apšaudymų Stepanakerte ir Šušio mieste.

„Amnesty International“ reagavimo į krizes ekspertai galėjo atsekti filmo vietą iki Stepanakert gyvenamųjų rajonų ir nustatė Izraelyje pagamintą kasetinę M095 DPICM bombą, kurią, atrodo, šaudė Azerbaidžano pajėgos. „Kasetinių bombų naudojimas bet kokiomis aplinkybėmis yra draudžiamas pagal tarptautinę humanitarinę teisę, todėl jų naudojimas puolant civilines teritorijas yra ypač pavojingas ir sukels tik tolimesnes mirtis ir sužeidimus“, - sakė Denis Krivošejevas, laikinai einantis „Amnesty International“ Rytų Europos ir Centrinės Europos vadovo pareigas.

„Amnesty International“ paragino visas konflikto šalis visiškai gerbti tarptautinę humanitarinę teisę ir apsaugoti civilius nuo karo veiksmų padarinių.

Kasetinės bombos

Kasetinės bombos yra savaime neatskiriami ginklai, keliantys kančias civiliams gyventojams praėjus daugeliui metų po jų panaudojimo, ir yra tarptautiniu mastu uždraustos sutartimi, kuriai pritaria daugiau nei 100 valstybių. „Amnesty International“ ragina Armėniją ir Azerbaidžaną prisijungti prie Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų.

Manoma, kad nuo 5 iki 20 procentų kasetinių bombų nesprogsta. Taigi tai tampa grėsme civiliams, panašiai kaip priešpėstinių minų grėsmė.

Apie konfliktą

Rugsėjo 27 d. Azerbaidžano atskirtame Kalnų Karabacho regione tarp Azerbaidžano ir Armėnijos bei armėnų palaikomų pajėgų kilo sunkios kovos. Abi konflikte dalyvavaujančios šalys mainėsi artilerijos ir raketų ugnimi.

Azerbaidžanas pranešė, kad Armėnijos pajėgos užpuolė civilius rajonus antrame pagal dydį šalies mieste Ganja, taip pat kitus miestus. Nors „Amnesty International“ ekspertai patikrino, ar Armėnijos pajėgos, atrodo, naudojo 300 mm „Smerch“ raketos artilerijos sistemas, Azerbaidžano pusės turimi fotografiniai ir vaizdo įrašai dar neleidžia nei galutinai išanalizuoti konkrečių jos taikinių, nei to, ar raketos galvutėse buvo kasetinė amunicija.

Šiuo metu Kalnų Karabache įsigaliojo Armėnijos ir Azerbaidžano paliaubos.

Informacija remiantis „Amnesty International“.
Nuotrauka: Valery Sharifulin/TASS, „Amnesty International“, internetinė svetainė.