Kambodža: sulaikytas jaunimas ir aplinkosaugos aktyvistai

Sandra Matoškaitė

9/13/20203 min read

Kambodžos valdžia turėtų nedelsdama atsisakyti nepagrįstų kaltinimų keturiolikai neseniai sulaikytų jaunimo ir aplinkosaugos aktyvistų ir besąlygiškai juos paleisti, rugsėjo 11 dieną pranešė „Human Rights Watch“.

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. valdžia areštavo 14-ąjį asmenį už taikių protestų organizavimą ar dalyvavimą juose. Vienuolika iš jų buvo surengti dėl raginimo paleisti sulaikytą sąjungos lyderį Rong Chhun. Jaunimo aktyvistai buvo suplanavę aštuonių dienų protestą tam skirtoje protesto zonoje, vadinamoje „Laisvės parku“. Tačiau valdžia atmetė planuotojų pranešimą apie planuojamus protestus. Rugsėjo 7 d. saugumo pajėgos užblokavo apie 20 protestuotojų, esančių už Laisvės parko ribų, patekimą į viešąją protesto erdvę.

„Paskutinė Kambodžos valdžios institucijų aktyvistų arešto banga rodo, kad labai nerimą kelia ne tik saviraiškos ir susirinkimų laisvės, bet ir teisių į žemę bei aplinką nepaisymas“, - sakė Azijos direktoriaus pavaduotojas Philas Robertsonas. „Valdžia turėtų nutraukti piktnaudžiavimą baudžiamojo kodekso nuostatomis dėl kurstymo, kad taikūs kritikai negalėtų viešai reikalauti vyriausybės“.

Kambodžos taikios demonstracijos įstatymas reikalauja, kad taikios protesto veiklos organizatoriai apie tai praneštų valdžios institucijoms. Įstatymo 5 straipsnyje teigiama, kad „bet kuri asmenų grupė, norinti surengti taikų susirinkimą bet kurioje viešoje vietoje, apie tai raštu praneša kompetentingai savivaldybės ar provincijos teritorinei valdžiai.“ 9 straipsnyje teigiama, kad pareigūnai turi išsiųsti teigiamą atsakymą į pranešimą, nebent protestas įvyktų per didelę nacionalinę šventę arba „nėra aiškios informacijos, rodančios, kad demonstracija gali kelti pavojų arba gali rimtai pakenkti saugumui, saugumui ir viešajai tvarkai“.

Įstatymo II skirsnyje nurodoma, kad demonstracija „Laisvės parke“ ir mažiau nei 200 protestuotojų turėtų būti leidžiama, nebent tai kelia grėsmę viešajai tvarkai: „valdžia turėtų dėti visas pastangas, kad visos grupės, norinčios demonstruoti, galėtų daryti taip ir kad, kiek įmanoma, visos grupės galėtų parodyti savo pageidaujamu būdu, laiku ir vietoje “.

Nors protestuotojų pranešime Phnom Penh’s miesto rotušėje buvo nurodyta, kad dalyvaus apie 200 protestuotojų, atsakymo laiške įtikinamai teigta, kad organizatoriai „nenustatė, kas dalyvaus, o dalyvių skaičius gali būti pavojingas arba gali pakenkti viešosios tvarkos saugumui “ir kad protestuotojai kreipėsi į „Facebook“ puslapį pavadinimu „Aktyvus pilietis“, o tai rodo, kad jų prasmė yra skatinti žmones prieš teismo procedūras“. Kitos Kambodžos valdžios institucijos protestus įvardijo kaip galimus „nacionalinio saugumo“ trikdžius ir tuo remdamiesi siekė pagrįsti vyriausybės atsaką.

2013 ir 2014 m. Laisvės parke, esančiame Phnom Penh’s centre, įvyko žiaurūs saugumo pajėgų išpuoliai prieš protestuotojus, įskaitant profsąjungos narius, darbuotojus ir opozicijos rėmėjus. 2017 m. miesto rotušė perkelė paskirtą Laisvės parką į sostinės pakraštį, akivaizdžiai siekdama apriboti saviraiškos ir susirinkimų laisvę.


Rugsėjo 7 d. vidaus reikalų ministerija viešai nurodė valdžios institucijoms imtis teisinių veiksmų prieš Khmer Thavrak jaunimo grupės ir Motinos Gamtos Kambodžos narius dėl nepagrįstų priežasčių, kad jų veikla yra kurstymas ir skatina socialinius neramumus.

Rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų specialioji pranešėja Kambodžos klausimais Rhona Smith kritikavo areštus ir teigė, kad Kambodžos pareigūnai turėtų „užtikrinti, kad šios [aktyvistų] teisės būtų gerbiamos ir saugomos, ir sukurti aplinką, kurioje asmenys galėtų naudotis šiomis teisėmis.“mTą pačią dieną JT specialioji pranešėja žmogaus teisių gynėjų klausimais Mary Lawlor viešai išreiškė susirūpinimą dėl vyriausybės sprendimo įvardyti taikią Khmerų Thavrako ir Motinos Gamtos Kambodžos veiklą neteisėta.

Kambodža šiuo metu sulaikė virš 50 žmonių dėl politinių motyvų, įskaitant opozicijos Kambodžos nacionalinės gelbėjimo partijos aktyvistus, jaunimą, aplinkosaugos aktyvistus ir žurnalistus, pranešančius nepriklausomose žiniasklaidos priemonėse.

45-ojoje JT žmogaus teisių tarybos sesijoje, prasidedančioje rugsėjo 14 d., Specialusis pranešėjas Smithas ir JT žmogaus teisių tarnyba Kambodžoje pristatys savo metinius žmogaus teisių padėties Kambodžoje vertinimus.

„Valdžia turėtų nedelsdama išlaisvinti visus neteisėtai sulaikytus asmenis, o ministras pirmininkas Hun Sen turėtų nutraukti de facto kritinių protestų draudimą“, - sakė Robertsonas. „Dėl šių pasikartojančių piktnaudžiavimų dar svarbiau yra tai, kad JT Žmogaus teisių taryba priims rezoliuciją, kuri padidins JT žmogaus teisių stebėseną ir JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pranešimus Kambodžoje.“

Informacija parengta remiantis „Human Rights Watch“ straipsniu.