Čilė: diktatūros nusikaltimų neigimo kriminalizavimas

Sandra Matoškaitė

9/30/20201 min read

Čilės senatas turėtų atmesti teisėkūros pasiūlymą, kuris kriminalizuotų žiaurių piktnaudžiavimų, įvykdytų per šalies karinę diktatūrą, paneigimą, pranešė „Human Rights Watch“.

2020 m. rugsėjo 22 d. Čilės Atstovų rūmai priėmė įstatymo projektą, kuriuo iki trejų metų nelaisvės turėtų būti baudžiami tie, kurie „pateisina“, „pritaria“ arba „paneigia“ žmogaus teisių pažeidimus, padarytus šalies diktatūros laikotarpiu 1973–1990 m. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti senatas.

„Prieštaraujančiai ir įžeidžiančiai kalbai reikia atsakyti kalbomis, o ne baudžiamosiomis bausmėmis“, - sakė José Miguel Vivanco, „Human Rights Watch“ Amerikos padalinio direktorius. „Kova su neigimu“ prieštarauja tarptautiniams žmogaus teisių standartams ir greičiausiai nedaug padės sustabdyti įžeidžiančią kalbą.

Įstatymas taikomas pareiškimams dėl teisių pažeidimų, kurie užfiksuoti oficialių įstaigų, atsakingų už žiaurių nusikaltimų, įvykdytų šalies diktatūros metu, atskleidime. Įstatymas tokiems pareiškimams būtų taikomas tik tuo atveju, jei jie „trikdo viešąją tvarką“ arba „neteisėtai trukdo ar riboja“ kitų asmenų naudojimąsi savo teisėmis.

Pagal tarptautinę teisę, žodžio laisvė gali būti ribojama tik labai konkrečiomis aplinkybėmis. Čilės ratifikuotame Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte ir Amerikos žmogaus teisių konvencijoje teigiama, kad įstatymai gali apriboti teisę į žodžio laisvę tik tiek, kiek reikia ir proporcinga, kad būtų užtikrinta pagarba teisėms ar kitų žmonių reputacijai arba „nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos, visuomenės sveikatos ar moralės apsauga“. Čilės įstatymo projekto apribojimai nėra nei būtini, nei proporcingi kitų asmenų teisių ar viešosios tvarkos apsaugos tikslams.

Čilė yra teisėtai suinteresuota išsaugoti tikslų visuomenės supratimą apie siaubingus piktnaudžiavimus, įvykdytus šalies diktatūros metu, ir užtikrinti pagarbą jų aukoms, tačiau kalbos kriminalizavimas nėra priimtinas būdas šiems tikslams pasiekti, sakė „Human Rights Watch“.

"Bausmė už įžeidžiančią kalbą nėra veiksmingas būdas prieštarauti įžeidžiančioms idėjoms ir netgi gali būti neproduktyvus", - sakė Vivanco. „Kalbos kriminalizavimo įstatymai rizikuoja paversti savo taikinius aukomis ir dar labiau atkreipti dėmesį į jų idėjas“.

Informacija remiantis: „Human Rights Watch“.
Nuotrauka: Generolas Augustas Pinochetas, 1973–1990 m. vadovavęs karinei Čilės vyriausybei, atsakingai už žmogaus teisių pažeidimus. © AP Photo