Brazilija: reglamentas draudžiantis abortą išprievartavimo atveju

Sandra Matoškaitė

9/21/20202 min read

Brazilijos valdžios institucijos turėtų atšaukti Sveikatos apsaugos ministerijos reglamentą, nustatantį naujas kliūtis prieigai prie legalių abortų, pranešė „Human Rights Watch“.

Be kitų 2020 m. rugpjūčio 27 d. reglamento priemonių, galinčių atgrasyti moteris ir mergaites nuo teisėtų abortų, reikalaujama, kad medicinos personalas praneštų policijai apie kiekvieną siekį teisėtai nutraukti nėštumą po išžaginimo, neatsižvelgiant į išžaginimą išgyvenusios norus. Šeimos, moterų ir žmogaus teisių ministerija taip pat paskelbė sukūrusi medicinos personalo telefono liniją, kuri galėtų būti naudojama pranešti apie moteris ir mergaites, kurios, jų manymu, patyrė neteisėtą abortą.

„Užuot užtikrinusi išžaginimą išgyvenusioms galimybę naudotis abortais, vyriausybė priima politiką, kuri galėtų atgrasyti moteris ir mergaites ieškoti paramos ir medicininės priežiūros patyrus seksualinį smurtą“, - sakė Tamara Taraciuk Broner, laikinai einanti Amerikos direktoriaus pavaduotojos pareigas „Human Rights Watch“. „Brazilijos valdžios institucijos turėtų skubiai atšaukti šias naujas taisykles, kurios padidina riziką, kad moterys ir mergaitės imsis nesaugių abortų, galinčių pakenkti jų gyvybei ir sveikatai“.

Žiniasklaida pranešė, kad sveikatos apsaugos ministras Eduardo Pazuello rugsėjo 17 d. uždarame posėdyje su senatoriais sakė, kad jis nori pakeisti kai kuriuos reglamento straipsnius. Jis turėtų viską atšaukti, sakė „Human Rights Watch“.

Naujas reglamentas nurodo gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams rinkti įrodymus ir pranešti policijai, kai moteris siekia nutraukti nėštumą, kuris yra seksualinio smurto pasekmė. Reglamente išlaikytas ankstesnis medicinos personalo reikalavimas apklausti moteris ir mergaites, siekiant gauti išsamią informaciją apie patirto smurto rūšį ir formą. Taipadėtų nustatyti liudininkus ir apibūdintų prievartautoją. Reglamente teigiama, kad informacija turėtų būti traktuojama kaip „konfidenciali“, tačiau kartu reikalaujama, kad medicinos personalas perduotų tą tariamai konfidencialią informaciją policijai.

Prezidentas Jairas Bolsonaro ir ministras Alvesas dažnai pasisako prieš seksualines ir reprodukcines teises. Birželio mėnesį ministras Pazuello nušalino du valstybės tarnautojus po to, kai prezidentas Bolsonaro neteisingai pateikė pažymą, kurią jie pasirašė kaip pasiūlymą „įteisinti abortą“.

Naujasis reglamentas taip pat papildys smurto dėl lyties problemą, įbaugindamas išžaginimus išgyvenusias moteris ir mergaites. Tokiu būdu apribojamos jų galimybes naudotis sveikatos paslaugomis, pranešė „Human Rights Watch“.

„Priverčiant gydytojus elgtis kaip kriminalistams nebus išspręstas Brazilijos nesugebėjimas tinkamai vykdyti įstatymų, siekiant užkirsti kelią smurtui dėl lyties, patraukti už jį baudžiamojon atsakomybėn ir už tai nubausti“, - sakė Taraciukas Broneris. „Vietoj to, tai sukelia papildomą traumos riziką išgyvenusiems žaginimus, pažeidžia medicininį konfidencialumą ir yra dar viena kliūtis naudotis teisėtomis abortų paslaugomis“.

Informacija parengta remiantis „Human Rights Watch“ straipsniu.
Nuotrauka: Fernando Frazao/ Agencia Brasil, 2018.