Kataras: darbuotojai dalijasi prievartos ir išnaudojimo istorijomis

Sandra Matoškaitė

10/27/20203 min read

Naujame „Amnesty International“ pranešime atskleidžiama, kad Katare dirbantys migrantai yra kritinėje padėtyje dėl didelio pervargimo, poilsio trūkumo ir įžeidžiančio bei žeminančio elgesio. Organizacija kalbėjo su 105 moterimis, kurios Katare buvo įdarbintos kaip namų ūkio darbuotojos, ir nustatė, kad jų teisės vis dar pažeidžiamos, nepaisant vyriausybės reformų, kuriomis siekiama pagerinti jų darbo sąlygas. Kai kurios moterys teigė, kad buvo sunkių nusikaltimų, tokių kaip seksualinė prievarta.

2017 m. Kataras pristatė įstatymą, kuriame buvo nustatytos darbo laiko ribos, privalomos dienos pertraukos, 1 poilsio diena per savaitę ir apmokamos atostogos. Praėjus trejiems metams 90 iš 105 moterų, su kuriomis susisiekė „Amnesty International“, teigė, kad jos reguliariai dirba daugiau nei 14 valandų per dieną; 89 reguliariai dirbo septynias dienas per savaitę; darbdaviai pasą atėmė 87 moterims. Pusė moterų dirbo daugiau nei 18 valandų per dieną, o dauguma apskritai niekada neturėjo nė vienos laisvos dienos. Kai kurios taip pat pranešė, kad nėra tinkamai apmokama už jų darbą, o 40 moterų apibūdino, kad yra įžeidinėjamos, į jas spjaudoma. Viena moteris teigė, kad su ja buvo elgiamasi „kaip su šunimi“.

„2017 m. Namų ūkio įstatymo įvedimas buvo žingsnis į priekį užtikrinant darbo teisių apsaugą Katare. Deja, moterų, apie kurias kalbėjome, sąskaita paaiškėjo, kad šios reformos nebuvo tinkamai įgyvendintos ar vykdomos“, - sakė Steve Cockburn, „Amnesty International“ ekonominio ir socialinio teisingumo vadovas.

„Darbuotojai namų ūkio srityje mums pasakė, kad jie dirba vidutiniškai 16 valandų per dieną, kiekvieną savaitės dieną, daug daugiau nei leidžia įstatymai. Beveik visiems darbdaviai atėmė pasą, o kiti apibūdino, kad negauna atlyginimo ir yra užgauliojami, įžeidinėjami bei užpuolimi. Yra sistema, leidžianti darbdaviams darbuotojus traktuoti ne kaip žmones, bet kaip daiktus“.

Katare yra apie 173 000 dirbančių namų ūkio srityje. Kai kurios apklaustos „Amnesty International“ moterys vis dar dirbo. Kiti buvo išvykę, bet liko Katare, o dalis grįžo į savo šalis. Kaip ir pačios moterys, jų aprašyti darbdaviai buvo iš daugybės skirtingų šalių. Visi vardai buvo pakeisti siekiant apsaugoti tapatybes.

Piktnaudžiavimai, užfiksuoti ataskaitoje: „Kodėl tu nori pailsėti?“ skatina įvairių veiksnių, įskaitant patikrinimo mechanizmų, užtikrinančių įstatymo laikymąsi, trūkumą ir Kataro rėmimo sistemos aspektus, kurie darbdaviams ir toliau suteikia per didelę galią savo darbuotojams. Daugelis moterų susiduria su kliūtimis pranešdamos valdžios institucijoms apie piktnaudžiavimą ir nusikalstamas veikas, o visuotinai nebaudžiama.

Pastaraisiais metais Kataras pristatė keletą reformų ir iniciatyvų, kad pagerintų darbuotojų darbo sąlygas. Surengė darbuotojų ir jų darbdavių informavimo kampanijas ir pradėjo bandomąją programą, kurioje dirba nedidelis skaičius namų ūkio darbuotojų.

Neseniai nustatė minimalų atlyginimą ir panaikino reikalavimą darbuotojams gauti darbdavių leidimą pakeisti darbą ar išvykti iš šalies. Nors dėl šių teisinių pakeitimų darbuotojams gali būti lengviau pabėgti nuo išnaudojančių darbdavių, mažai tikėtina, kad jie sumažins piktnaudžiavimą ar pagerins sąlygas namų ūkio darbuotojams.

Ilgos darbo valandos be tinkamo poilsio pasirodė kaip viena iš labiausiai paplitusių namų ūkio darbuotojų prievartos formų. Pagal sutartis namų ūkio darbuotojai šešias dienas per savaitę turėtų dirbti ne daugiau kaip 10 valandų per dieną. Tai jau yra aukštesnė už Tarptautinės darbo organizacijos nustatytus standartus, tačiau dauguma moterų, su kuriomis kalbėjo „Amnesty International“, dirbo kur kas daugiau. Vidutiniškai jie dirbo 16 valandų per dieną, paprastai be laisvos dienos, t.y. 112 valandų per savaitę, jiems neapmokami viršvalandžiai. Tai reiškia, kad dauguma moterų dirbo beveik dvigubai pagal sutartas valandas.

Dabar primtas įstatymas riboja darbo laiką iki dešimties valandų per dieną, tačiau leidžia jį pratęsti, jei darbuotojas sutinka. Būdingas galios disbalansas, atsirandantis dėl namų ūkio darbuotojų priklausomybės nuo darbdavių, palieka šią spragą atvirą piktnaudžiavimui. Daugelis moterų teigė, kad jaučiasi išsigandusios atsisakyti nesibaigiančių darbdavių prašymų, net kai reikia pailsėti.

Mažiausiai 23 apklaustos moterys teigė, kad joms dirbant Katare negavo pakankamai maisto ir jautėsi alkanos. Kai kurios apklaustos moterys taip pat aprašė miegojimą ankštose patalpose, kai kuriais atvejais ant grindų arba be oro kondicionieriaus. Kataro valdžios institucijos neatlieka patikrinimų darbo vietoje.

Informacija remiantis „Amnesty International“.
Nuotrauka: © Veejay Villafranca/Getty Images, „Amnesty International“ internetinis puslapis.