Kanados atskaitomybė klimato kaitos klausimais

Sandra Matoškaitė

11/22/20201 min read

Kanados ministro pirmininko Justino Trudeau vyriausybė pateikė teisės aktus, kurie padidintų vyriausybės pastangas vykdyti klimato kaitos įsipareigojimus.

Lapkričio 19 d. pateiktame įstatymo projekte C-12 vyriausybė privalės nustatyti ir reguliariai pranešti apie veiksmus, kurių buvo imtasi norint pasiekti nacionalinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo tikslus. Nors šie teisės aktai galėtų būti svarbi priemonė, padedanti Kanadai siekti grynojo nulinio išmetamųjų teršalų kiekio iki 2050 m., reikia daugiau, kad vyriausybė atsiskaitytų už pastangas sumažinti išmetamą teršalų kiekį.

Kadangi 2018 m. išmetamųjų teršalų kiekis nuo 2005 m. sumažėjo tik 0,1 proc., vyriausybė negali įvykdyti savo dabartinio pasižadėjimo iki 2030 m. sumažinti išmetamų teršalų kiekį 30 proc. Klimato atskaitomybės įstatymai galėtų padėti, siekiant gerinti situaciją. Kanados aplinkosaugos grupės jau atliko darbą, nustatydamos, kaip Kanada galėtų pasimokyti iš panašių įstatymų kitose šalyse.

Čiabuvių bendruomenės Kanadoje susiduria su dideliu klimato pokyčių poveikiu, kuris perspėja apie blogesnius padarinius. Dar 2019 m. Justinas Trudeau žadėjo imtis veiksmų klimato srityje, įsipareigodamas 2050 m. pasiekti grynąjį nulinį išmetamųjų teršalų kiekį, nustatydamas įstatymuose numatytus penkerių metų tikslus, sakydamas: „Mes nebegalime gaišti daugiau laiko“. 

Trudeau vyriausybė turėtų pasinaudoti šia galimybe Kanadai atlikti savo vaidmenį užkertant kelią pražūtingam poveikiui, kurį patirs ateities kartos, jei tokios vyriausybės kaip Kanada atidės reikšmingus klimato veiksmus.

Informacija: Human Rights Watch.

Nuotrauka: Reuters.