Tarptautinė kampanija „Jos ateitis – lygybė“

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

6/6/20213 min read

,,Europa pasiruošusi ateičiai be seksualinio išnaudojimo ir smurto prieš moteris ir mergaites“, - teigia Briuselio kvietimo (org. Brussel’s Call) judėjimas, š.m. balandžio 21 d. pradėjęs kampaniją Jos ateitis – lygybė (org. Her Future is Equal) visoje Europoje, skirtą įgyvendinti Lygybės modelį, kaip metodą kovai su seksualiniu išnaudojimu.

Tarptautinę kampaniją Jos ateitis – lygybė (angl. Her Future is Equal) Lietuvoje organizuoja Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras kartu su Nacionaline asociacija prieš prekybą žmonėmis, Lietuvos moterų lobistine organizacija bei Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija. 

Devynerius metus trunkanti iniciatyva reikalauja Europos Sąjungos narių konkrečių veiksmų ir siekia sukurti tokią Europos Sąjungą, kurioje nėra seksualinio išnaudojimo bei prekybos žmonėmis. Briuselio kvietimas siūlo Lygybės modelį kaip patikrintą būdą kovai su seksualiniu išnaudojimu, kuris yra grubus žmogaus teisių pažeidimas bei siekia informuoti apie pagrindines to priežastis ir daromą žalą žmogui. Šis modelis dekriminalizuoja moteris ir mergaites, kurios įstringa prostitucijoje, apsaugodamas jas nuo smurtautojų. Lygybės modelis reikalauja sekso pirkėjus prisiimti tinkamą atsakomybę už savo elgesį bei suteikia paramą ir galimybes seksualinį išnaudojimą patyrusiems asmenims tuo tikslu, jog kiekvienas žmogus turėtų realius pasirinkimus gyvenime.

Kampanija Jos ateitis – lygybė atkreipia dėmesį į nelygybės problemą, atskleidžia duomenis ir skaičius apie prostituciją ir prekybą žmonėmis bei sekso prekybą išgyvenusių žmonių patirtį. Atskleisdamas ryšį tarp migracijos, prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo, Briuselio kvietimas pabrėžia, kad moterys - migrantės ES sudaro vidutiniškai 84 proc. iš visų prostitucijoje esančių moterų (1). Be to, 65 proc. nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis asmenų ES yra seksualinio išnaudojimo aukos, o net 95 proc. iš visų išnaudojamų asmenų - moterys ir mergaitės (2).

 „Lygybės modelis yra patikrintas, integruotas metodas kuriant Europą, kur siekiant realios lyčių lygybės, užkertamas kelias prostitucijai ir bent menkiausiai galimybei būti perkamai ar parduodamai. Lygybė - tai laisvė nuo seksualinio išnaudojimo. Mes tikime, kad ateitis be seksualinio išnaudojimo yra įmanoma, tačiau, norint tai įgyvendinti, reikia politinės valios ir koordinuotų veiksmų visoje ES. Mes galime veikti dabar, kad visiems būtų užtikrinta teisingesnė, saugesnė ir lygesnė ateitis“,- sako Katriona Grahama (Catríona Graham), Europos moterų lobistinės organizacijos (European Women’s Lobby) Briuselio kvietimo kampanijos koordinatorė.

,,Kai kurių piliečių neapykanta moterų teisėms ir lyčių lygybei yra biologinė. Tokių žmonių įsitikinimų nepakeis pažintinės kelionės į Vakarų demokratijos šalis, įgytas humanitarinis išsilavinimas universitete, parašyti romanai ir už juos gautos nacionalinės premijos nei einamos aukštos pareigos.“ Tačiau „Gera žinia yra ta, kad vis dažniau niūrų Lietuvos kontekstą, diskriminuojant moteris viešajame gyvenime pakoreguoja tarptautiniai ir nacionaliniai teismai bei jų sprendimai“ [1],pabrėžia prof. Dalia Leinartė, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto narė ir buvusi pirmininkė.

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. Jonas Ruškus, įsitikinęs, kad prekybos žmonėmis problemą aštrina tai, jog nukentėję asmenys dažniau jaučia aplinkinių pažeminimą ir atstūmimą, o ne palaikymą. Tik dėl gėdos ir kaltės jausmo, dėl visuomenės neadekvačios reakcijos aukomis tapę žmonės linkę nutylėti apie tai, ką išgyveno.[2]

Apie Briuselio kvietimą

Briuselio kvietimas yra keleto dešimčių EP narių ir daugiau nei 200 pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimas kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaites, siekiant panaikinti prostitucijos problemą. Judėjimas Briuselio kvietimas, įsteigtas 2012 m. Europos moterų lobistinės organizacijos Belgijoje, fondo Scelles, (pranc.. Foundation Scelles),  bei organizacijos Judėjimas prieš landynes (pranc. Movement du Nid) Prancūzijoje, įsipareigoja dirbti tarptautiniu lygiu tam, kad būtų nutrauktas seksualinis išnaudojimas, kartu užtikrinant sekso pirkėjų atsakomybę ir veiksmingą paramą tiesiogiai paveiktiems asmenims. 

Daugiau apie kampaniją skaitykite čia.

[1] Dalia Leinartė. #MeToo: nuo diskusijų iki teisminio proceso https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1347475/dalia-leinarte-metoo-nuo-diskusiju-iki-teisminio-proceso. Dalia Leinartė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Jungtinių Tautų CEDAW komiteto narė, LRT.lt, 2021.02.21 

[2] Edita KARKLELIENĖ, Į prostituciją stumia skurdas, Skrastas.lt, 2010 m. gruodžio 1 d., http://old.skrastas.lt/?data=2010-12-02&rub=1141654078&id=1291134305