Abortų (ne)legalizavimas Argentinoje

Sandra Matoškaitė

9/13/20203 min read

Argentinoje besilaukiančiosios gyvybei ir sveikatai grės pavojus, jei abortų ir priežiūros po abortų prieinamumas išliks labai ribotas, sakoma „Human Rights Watch“ paskelbtoje ataskaitoje. Kongresas turėtų įteisinti abortus, kad apsaugotų moterų pagrindines teises, atsižvelgiant į neįveikiamas kliūtis, su kuriomis jos susiduria bandydamos pasinaudoti abortu pagal ribotas įstatymų leidžiamas išimtis.

77 puslapių ataskaitoje pavadinimu „Teisėto aborto atvejis: seksualinių ir reprodukcinių teisių kliūčių žmogiškoji kaina Argentinoje“ aprašomas atvejis, kai Senatas atmetė 2018 m. įstatymą, kuriame abortai būtų visiškai dekriminalizuoti per pirmąsias 14 nėštumo savaičių. „Human Rights Watch“ užfiksuoti atvejai rodo, kad moterys ir mergaitės nuo to laiko susiduria su daugybe kliūčių dėl teisėto aborto ir priežiūros po aborto trūkumo. Tarp kliūčių yra savavališkai nustatytos nėštumo ribos, ribotos galimybės naudotis aborto metodais ir jų nebuvimas, baudžiamojo persekiojimo baimė, stigmatizacija ir netinkamas sveikatos specialistų elgesys.

„Kadangi Argentinos Senatas griežtai atmetė 2018 m. įstatymą dėl abortų įteisinimo, tūkstančiai moterų ir mergaičių turėjo arba įveikti pagrindines kliūtis patekti į legalaus aborto ribas, arba kreiptis dėl slaptų, dažnai nesaugių abortų, keliančių pavojų jų sveikatai ir gyvybei“, - sakė José Miguel Vivanco , „Human Rights Watch“ direktorius Amerikoje. „Covid-19 pandemija tik sustiprino ribotą prieigą prie reprodukcinės sveikatos paslaugų, todėl abortų įteisinimas tapo skubesnis nei bet kada anksčiau“.

Per savo kampaniją prezidentas Alberto Fernández pažadėjo pateikti Kongresui įstatymo projektą dėl abortų dekriminalizavimo. Nuo pareigų pradžios 2019 m. gruodžio mėn. jis viešai pritarė abortų dekriminalizavimui. Viena iš pirmųjų jo sveikatos apsaugos ministro priemonių buvo atnaujinti ir patobulinti „Nacionalinį protokolą dėl visapusiškos žmonių, turinčių teisėtą nėštumo nutraukimą, priežiūros“, kuris tinkamai ir nuosekliai taikomas visoje šalyje padėtų pagerinti visapusiškos reprodukcinės sveikatos galimybes ir seksualinės sveikatos paslaugas.

Dokumento pateikimas buvo atidėtas dėl Covid-19 pandemijos, tačiau vyriausiasis prezidento patarėjas teisės klausimais sakė, kad vyriausybė tikisi jį pateikti šiais metais.

Beveik šimtametis „išimčių modelis“ iš esmės draudžia abortus Argentinoje. Vienintelės išimtys pagal 1921 m. baudžiamojo kodekso 86 straipsnį yra tada, kai nėštumas kelia pavojų moters ar mergaitės gyvybei ar sveikatai arba kai tai įvyksta dėl išžaginimo. Visomis kitomis aplinkybėmis abortai yra neteisėti ir už juos gali būti baudžiama iki 15 metų kalėjimo. Bausmė už savaiminį abortą arba sutikimą daryti abortą yra iki ketverių metų.

Moterys, sveikatos priežiūros specialistai ir feministės aktyvistės teigė, kad stigmatizacija ir teisinių pasekmių baimė, įskaitant baudžiamąjį persekiojimą, atbaido nuo abortų paieškos, o sveikatos priežiūros specialistai - nuo abortų, net jei tenkinami baudžiamojo kodekso 86 straipsnio išimties reikalavimai. Moterys ir merginos patyrė prievartą ir netinkamą elgesį, įskaitant sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų žiaurumą ir pažeminimą, galimybės naudotis teisėtomis sveikatos paslaugomis atsisakymą ir medicinos konfidencialumo pažeidimą sveikatos priežiūros įstaigose.

Teisėto aborto ir priežiūros po aborto prieinamumas labai priklauso nuo asmens buvimo vietos ir socialinio bei ekonominio pagrindo, nustatė „Human Rights Watch“. Dėl aiškių ir nuoseklių taisyklių trūkumo visoje šalyje atsirado daugybė praktikų, kurios neproporcingai kenkia žmonėms, turintiems ribotus išteklius arba turintiems mažai informacijos apie jų teises.

„Covid-19“ apsunkino bet kokios reprodukcinės sveikatos priežiūros prieinamumą. Be to, poreikis lankytis keliuose sveikatos centruose ir kartais kelias valandas keliauti norint gauti prieigą prie paslaugų padidina užkrėtimo riziką.

Remiantis paskutine prieinama informacija 2016 metais, 39025 moterys ir mergaitės buvo priimtos į viešas ligonines dėl komplikacijų sveikatai, kurias lėmė abortai ar persileidimas. 16 % jų sudarė 10 – 19 metų amžiaus moterys ir mergaitės. Tai gali būti tik dalis tikrosios statistikos, nes didelė dalis moterų, kurios patiria komplikacijas, nesikreipia pagalbos.

Argentinos ratifikuotų sutarčių aiškinimu jau seniai nustatyta, kad labai ribojantys abortų įstatymai pažeidžia moterų ir mergaičių žmogaus teises, įskaitant jų teises į gyvybę, sveikatą. Argentina bet kokiomis aplinkybėmis turėtų dekriminalizuoti abortus ir juos reguliuoti taip, kad būtų visiškai gerbiamos nėščiosios moterys, pranešė „Human Rights Watch“. Argentina taip pat turėtų užtikrinti, kad nėščiosios galėtų pasinaudoti legaliais abortais, kaip šiuo metu reglamentuojama, ir kad sveikatos priežiūros darbuotojai negalėtų sąžiningai prieštarauti atsisakydami atlikti abortus valstybinėse priežiūros tarnybose tokiu būdu, kuris užkrautų naštą ar delstų naudotis teisėtų abortų paslaugomis.

Įrašas parengtas remiantis „Human Rights Watch“ straipsniu.