Moterų teisė pasirinkti planinę cezario pjūvio operaciją Lietuvoje

Sandra Matoškaitė

6/6/20213 min read

Moterys vienijasi dėl teisės pasirinkti planinę cezario pjūvio operaciją Lietuvoje. Į klausimus atsako Moterų judėjimo renkantis gimdymo būdą Lietuvoje iniciatorė.

Kaip susikūrė Jūsų judėjimas?

Judėjimas susikūrė tiesiog bendraujant ir kalbantis su moterimis internetinėse grupėse. Pastebėjome daug sumišusių, ieškančių pagalbos moterų, kurios pergyveno ir stresavo, nes negali gauti planinio cezario pjūvio. Moterys su įvairiomis traumuojančiomis patirtimis, baimėmis, pasakojo savo istorijas, atsirado bendrumas, palaikymas, neteisybės jausmas stiprėjo ir nusprendėme, jog gana tylėti. Keletas moterų ėmėsi iniciatyvos įsteigti grupę, kviesti įvairius narius, paprastus žmones, politikus, gydytojus, nusisamdėme medicinos advokatą, kad į mus būtų žiūrima atsakingai, o ne kaip lig šiol - su pajuoka. Bendruomenės tikslas skleisti žinią ir kovoti dėl esančios diskriminacijos nėščiosioms ir gimdyvėms renkantis gimdymo būdą Lietuvoje. Tuo tarpu daugelyje užsienio valstybių, pvz. Didžioji Britanija, Šveicarija, Vokietija, Latvija, JAV, Kanada, Turkija, Ispanija, Italija, Australija ir kt., šis metodas yra visiškai legalus ir teisėtas. 

Kokias pagrindines problemas įžvelgiate bei kaip siūlote šias problemas spręsti?

Pagrindinė problema yra labai paprasta ir akivaizdi - moters noras rinktis gimdymo būdą Lietuvoje yra ingonuorajamas. Šiuo atveju, moteris, kuri dėl tam tikrų priežasčių nenori gimdyti natūraliais takais - yra diskriminuojama, jos niekas nesiklauso, su ja nevedamas pilnavertis dialogas, kuris turėtų egzistuoti tarp gydytojo ir paciento. Tokios moterys, tiesiogine prasme, verčiamos gimdyti natūraliais takais prieš savo valią, kas palieka labai dideles psichologines traumas, kelia stresą ir nerimą nėštumo metu, skatina atsisakyti turėti vaikų, gadina santykius su šeima. Nors tokių moterų nėra daug - nereiškia, jog ta maža dalis žmonių turi būti ignoruojama. Stebėtina, jog 21 amžiuje, 2021 metais, moterų vertimas gimdyti natūraliais takais prieš jų valią laikomas norma. Būtų galima išskirti dviejų kategorijų moteris: vienos teigia, kad nuo nuo paauglystės galvojo, kad gimdys tik cezerio pjūvio būdu, tai tarsi instinktas, kitos moterys niekada nebuvo nusiteikusios prieš natūralų gimdymą, tačiau tokią nuomonę joms suformavo pirmoji neigiama gimdymo patirtis, kuri dažniausiai siejama su medikų darbo klaidomis: patyčios, grubumas, nemokėjimas ar nenorėjimas nuskausminti, kilusios trumpalaikės ir ilgalaikės  komplikacijos po gimdymo,  psichologinės problemos dėl patirto šoko. Vietoje to, kad medikai ieškotų klaidų savo darbe, viešumoje, tam tikras sluoksnis gydytojų subtiliai žemina moteris: vadina nieko neišmanačiomis ir  madų besivaikančiomis, tinginėmis, išlepusiomis, poniutėmis ir pan. Formuojamas tokios kvailutės moterėlės" įvaizdis, kurią prievartos būdu reikia nuo kažko saugoti. Net nuo jos pačios.

Kita problema - visuomenės bauginimas. Visur galime rasti baisių straipsnių, informacijos apie cezario pjūvį, patys gydytojai gąsdina, skatina visais įmanomais būdais gimdyti pačias, net jei ir yra indikacijų operuotis. Pati medikų bendruomenė kuria problemą, gasdindama, baugindama visuomenę. Tuo tarpu pateikti informaciją apie natūralaus gimdymo traumas, komplikacijas, kurių taip pat dažnai pasitaiko, neskuba. Tokia informacija yra sąmoningai nutylima, siekiant kiek įmanoma sumažinti cezario pjūvio operacijų skaičių, siekiant užsikabinti savotiškus titulus gydymo įstaigoms ir pateikti gražią statistiką vadovybei. 

Ir žinoma, pinigų klausimas. Baltijos Amerikos Klinika yra vienintelė Lietuvoje privati įstaiga, kurioje galima oficialiai užsisakyti cezario pjūvį. Deja, jos įkainiai įkandami tik pasiturinčiam sluoksniui, nes operacijos kaina gali siekti apie 6000 eurų, kai tuo tarpu oficialiuose ligoninės įkainiuose cezario pjūvio operacija įkainota apie 800 eurų. Tai tik įrodo faktą, jog pinigų turi - diskriminacijos nepatiri. Tas išaukia didelę nelygybę tarp žmonių ir finansiškai silpnesnius sluoksnius verčia kentėti ir negauti pagalbos.

Galbūt galėtumėte plačiau pakomentuoti, kokių veiksmų jau ėmėtės dėl sprendžiamo klausimo?

Šiuo metu esame laukimo stadijoje, yra pateiktas oficialus raštas nuo mūsų atstovo, medicinos advokato Modesto Sriūbo, LADG (Lietuvos akušerių ir ginekologų draugijai) bei SAM (Lietuvos Respublikos Sveikatos- apsaugos ministerijos) dėl metodologijos pakeitimo, kurioje būtų įtraukta galimybė rinktis cezario pjūvį pagal moters norą. Laukiama sudaromos darbo grupės, posėdžio, kurių metu ketiname dalyvauti. Į tą laiką stengiamės aktyviai plėstis, skleisti informaciją, rinkti palaikymą, publikuotis. Stengiamės pasiekti teisinius pakeitimus draugiška ir civilizuota forma, jog nereiktų kreiptis į teismą.

Atstovė teigia, jog judėjimas nesiekia sumenkinti natūralaus gimdymo reikšmės, nenori įrodinėti, jog kažkuris gimdymo būdas yra geresnis, nesiekia ir neskatina moters operuotis, kai tam nėra noro ir indikacijų. Judėjimo tikslas - atstovauti žmogaus teisę į savo kūną ir savo pasirinkimus, kas su tuo kūnu bus daroma. Moteris nėštumo metu išlieka protaujančiu žmogumi ir gali pati priimti sprendimus dėl savo sveikatos (tokią teisę numato ir įstatymas).

Primename, jog šiuo metu Lietuvoje cezario pjūvio operacijos - atliekamos esant medicininėms indikacijoms.