LGBT+ studentų bendruomenės padėtis aukštosiose mokyklose

Sandra Matoškaitė

11/18/20212 min read

Kaip susikūrė iniciatyva „Be etikečių“?

Programa „Be etikečių“ buvo įkurta 2010-aisiais po Vilniaus universiteto Studentų atstovybės stogu. Veikla buvo pradėta kelių aktyvių studentų iniciatyva ir praėjus daugiau nei dešimtmečiui tebesame būtent jaunimo savanoriška organizacija.

Kokių tikslų siekia Jūsų vykdoma iniciatyva?

Pagrindinės temos, kuriomis kalbame, yra žmogaus teisės ir emocinė gerovė. Siekiame skatinti įvairovę,

Į klausimus apie LGBT+ studentų bendruomenės padėtį atsako Vilniaus universiteto Studentų atstovybės programos Be etikečių” vadovė Julija Baublinskaitė. 

lygybę ir socialiai pažeidžiamų grupių (pvz., LGBTQ+ bendruomenės, žmonių su negalia, etninių mažumų, su psichikos sveikatos problemomis susiduriančių žmonių ir t.t.) priėmimą; stengiamės ne tik edukuoti, bet ir kurti saugią erdvę šiems žmonėms, suteikti jiems platformą. 

Kuriame projektus, rašome straipsnius, įrašus socialinėse medijose ir organizuojame renginius, kuriais siekiame tiek supažindinti universiteto bendruomenę su įvairiomis socialiai pažeidžiamomis grupėmis, tiek žmonėms, priklausantiems šioms grupėms, sukurti saugią erdvę burtis ir bendrauti.

Šiais metais pradėjome rengti tematines savaites, pvz., birželį organizavome feminizmo savaitę, neseniai vyko negalios savaitė. Jų metu kiekvieną dieną skiriame tam tikram nagrinėjamos temos aspektui - rašome straipsnius, rengiame paskaitas, diskusijas ir pan.

Vienas didžiausių „Be etikečių“ renginių buvo queer kultūros festivalis „Kultūra visų“, vasaros pabaigoje: per tris dienas surengėme penkis renginius apie skirtingas LGBTQ+ kultūros dalis, kaip queer kiną, literatūrą, drag meną. Festivalis buvo labai prasmingas tiek mums patiems, tiek universiteto bendruomenei, kurioje LGBTQ+ žmonės vis dar nesijaučia priimami.

Nors Vilniaus universitetas rodo pavyzdį savo pastangomis atsižvelgti į individualius studentų poreikius ir įtvirtinti lygybės bei įvairovės vertybes, tebėra daug neišspręstų klausimų, pvz., translyčiams studentams nėra sudaryta galimybė naudoti savo pasirinkto vardo bei įvardžių, ne visuose fakultetuose įrengti lyčiai neutralūs tualetai.

Su kokiais iššūkiais susiduriate vykdydami veiklą?

Tenka susidurti su abejingumu klausimams, kuriuos paliečiame – kartais sunku savo žinutę ištransliuoti žmonėms, kurie nėra ir taip susidomėję žmogaus teisėmis ar emocine gerove. Dėl to ieškome vis naujų būdų, kaip pasiekti plačiąją visuomenę ir išplėsti šį tolerancijos burbulą. Taip pat, kadangi veiklą grindžiame savanorišku darbu ir dauguma narių turi kitų įsipareigojimų, pvz., studijuoja ar dirba, neretai susiduriame su perdegimu. Norime aprėpti kuo daugiau, be to, kiekviena „Be etikečių“ paliečiama tema yra svarbi mums asmeniškai, todėl kartais sunku „blaiviai“ įvertinti, ar tikrai galime sau užsikrauti dar vieną projektą. Vis dėlto programa sparčiai auga, tad tikimės, jog pavyks įveikti šį iššūkį.

Daugiau apie vykdomą programą galite rasti čia.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės programos Be etikečių” vadovė Julija Baublinskaitė.