Klimato kaitos padarinių švelninimas: Baltijos ir Skandinavijos šalių bendradarbiavimas

Pranešimas žiniasklaidai

9/29/20220 min read

Klimato kaita įvardijama kaip viena didžiausių šio amžiaus grėsmių. „YouGov“ ir „Amnesty International“ apklausos rodo, kad jaunimas yra daugiausia su klimato aktyvizmu susijusi tikslinė grupė, kuri gali prisidėti, siekiant klimato teisingumo užtikrinimo.

Vykdant projektą „Youth for Climate Justice“ bendradarbiaujančios organizacijos iš Lietuvos, Estijos ir Danijos kūrė įgalinančią aplinką, kurios metu buvo skatinama mažinti klimato kaitos padarinius, diskutuojama apie globalaus pilietiškumo vertybes nuotolinio seminaro metu bei dirbama grupėmis trijų dienų mokymuose Kaune.

Projekto inciatorių VšĮ „Pasaulio piliečių akademijos“ direktorė Indrė Augutienė komentuoja jog: „Šiuo projektu siekėme sustiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimą, kuris leido jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti diskutuojant apie klimato kaitą, klimato kaitos padarinius. Kalbėjome apie tai, kokį pokyti galime sukurti kiekvienas iš mūsų, taip pat kaip galime prisidėti prie bendruomeninės veiklos, bendrų iniciatyvų kūrimo ir pokyčių formuojant aplinkai draugiškesnę politiką. Taip pat pristatėme įvairias metodines priemones, kurias projekto dalyviai galės pritaikyti praktikoje“.

Projekto partnerių VšĮ „Stebėk teises“ direktorė Sandra Matoškaitė primena klimato teisingumo reikšmę: „Aptarėme pagrindines klimato teisingumo problemas, kurios yra aktualios jaunimui šalyse partnerėse, keitėmis žiniomis, priemonėmis ir gerąja patirtimi globalaus pilietiškumo ir tvaraus vystymosi srityse. Taip pat vykdėme informacinę kampaniją socialiniuose tinkluose, supažindinome plačiąją visuomenę su klimato teisingumu pasitelkiant iliustracijas ir informacinius straipsnius. Tokiu būdu skatinome atkreipti dėmesį į klimato kaitos problemas ir prisidėti prie jų sprendimo“.

Svarbus ir būtinas – nevyriausybinių organizacijų indėlis mažinant klimato kaitą. „Džiugu, jog daugėja nevyriausybinių organizacijų, kurios kaip vieną iš temų, su kuriomis dirba, pasirenka klimato kaitą. Ši tema liečia mus visus bei daro tiesioginę įtaką mūsų kasdienybei. Projektas buvo naudingas ir organizacijos komandai, nes skyrėme laiko įvairioms tvarumo idėjoms, kurias galime panaudoti praktikoje. Taip pat išmokome įvairių naujų metodų dirbant su jaunimu, kuriuos ketiname išbandyti“ – komentuoja S. Matoškaitė.

VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“ ketina tęsti bendradarbiavimą su partneriais iš Skandinavijos šalių. „Pradėjome inicijuoti tolimesnius bendrus veiksmus, kurie padėtų didinti visuomenės informuotumą klimato kaitos temomis, ketiname ir toliau prisidėti įgalinant jaunimą ir jaunimo darbuotojus, tad bendrus projektus vykdysime ir ateityje“, – sako I. Augutienė.

Projektą įgyvendino VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“ (Lietuva), VšĮ „Stebėk teises“ (Lietuva), Peace Action Community Estonia (Estija), Crossing Borders (Danija).

Pranešimas žiniasklaidai yra Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje finansuojamo projekto “Youth for Climate change!” dalis. Už šio pranešimo turinį atsako tik projekto organizatoriai, turinys nebūtinai atspindi Šiaurės ministrų tarybos požiūrį ar politiką.