Pornografijos įtaka seksualinio smurto normalizavimui visuomenėje

Aurėja Paulina Gudaitė

2/15/20224 min read

Seksualinio smurto sąvoka

Remiantis Europos lyčių lygybės instituto duomenimis, seksualinio smurto sąvoka apibrėžiama kaip „bet koks be sutikimo atliekamas seksualinio pobūdžio veiksmas arba mėginimas jį atlikti su kitu asmeniu be jos arba jo laisvai išreikšto sutikimo“ [1]. Seksualinis smurtas nukreiptas prieš moteris yra viena iš smurto lyties pagrindu formų. Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių agentūra 2014 m. nustatė, kad ES viena iš trijų moterų nuo 15 metų yra patyrusi fizinį ir (arba) seksualinį smurtą [2]. Tokia smurto išraiška neigiamai paveikia moterų orumą, lygiateisiškumą ir kasdienio gyvenimo kokybę.

Pornografijos įtaka seksualiniam elgesiui

Tyrimas apie seksualinį smurtą populiariojoje interneto pornografijoje atkreipia dėmesį, kad visuomenės lygmeniu įstatymai atlieka svarų vaidmenį nustatant visuomenės seksualines normas, tačiau žmonės taip pat formuoja savo seksualumo supratimą naudodamiesi socialinės aplinkos ištekliais [3]. Šie socialiniai ištekliai apima tam tikro seksualinio elgesio stigmatizavimą arba skatinimą bei nustato ribas tarp tinkamo ir netinkamo seksualinio elgesio. Pagrindinė socialinė institucija, formuojanti seksualinio elgesio normų suvokimą yra populiarioji internetinė pornografija. Kitaip tariant, agresiją ir smurtą vaizduojanti pornografija remia seksualinį smurtą.

Statistiniai duomenys

2010 metais atliktame tyrime, kuriame buvo nagrinėjama agresija ir seksualinis elgesys labiausiai žiūrimuose pornografiniuose vaizdo įrašuose, turinio analizė atskleidė, kad net 304 daugiausia peržiūrų turinčiuose pornografijos vaizdo įrašuose, 88,2% vyrų akto metu naudoja fizinę agresiją prieš moteris ir beveik pusė - 48,7% naudoja žodinę agresiją [4]. Tuo tarpu po 9 metų atliktas, panašaus tipo tyrimas tik patvirtino vis dar pasireiškiantį ir egzistuojantį seksualinio smurto vaizdavimą pornografiniame turinyje. 2019 metais atliktame tyrime apskaičiuota, kad beveik 40 % "Pornhub" turinio sudaro vaizdo įrašai, kuriuose pastebima agresija ar smurtas, o 25 % vaizdo įrašų aptinkama žodinė agresija [5]. Anksčiau minėtame, 2010 metais atliktame tyrime nustatyta, kad 95 % smurto ar agresijos subjektų [moterų] pornografijoje atrodė neutralūs arba reagavo su malonumu [4]. Taigi, galima pastebėti, kad pornografijos industrija vaizduoja smurtą prieš moteris kaip seksualų reiškinį, kurio moterys geidžia, o seksualinė prievarta ir (arba) išžaginimas neretai yra normatyvinis seksualinis scenarijus, dominuojantis pagrindinėje internetinėje pornografijoje. Tokie vaizdo įrašai iškreipia suvokimą apie seksualinio smurto aukos reakciją į vyro naudojamą jėgą.

Vyrų agresija ponografiniame turinyje - dominavimo išraiška

Analizuojant populiarujį pornografinį turinį neretai galima pastebėti, kad publikuojami vaizdo įrašai yra orientuoti į vyrą ir vyro seksualinių poreikių patenkinimą. Pasak buvusio Teksaso universiteto profesoriaus Roberto Jenseno, pornografija normalizuoja toksišką seksualinio smurto, nukreipto prieš moteris kultūrą, nes pornografiame turinyje dominuoja kelios pagrindinės pasikartojančios temos:

  1. Visos moterys ir visada nori sekso iš visų vyrų;

  2. Moterys mėgaujasi visais seksualiniais veiksmais, kuriuos atlieka ar kurių reikalauja vyrai;

  3. Bet kurią moterį galima lengvai priversti atlikti norimus veiksmus pasitelkus jėgą.

Šiuos aspektus arba jų derinį galima pastebėti beveik kiekviename režisuotame pornografiniame vaizdo įraše [6]. Tyrimo apie seksualinį smurtą populiariojoje interneto pornografijoje turinio analizė taip pat parodė, kad vaizdo įrašuose daugiausia dėmesio skiriama vyrų seksualiniams troškimams vaizduoti, net ir tais atvejais, kai seksualinę veiklą inicijuoja moterys [4]. Taigi, smurtu ir agresyvumu paremtas toksiško vyriškumo propagavimas pornografiniame turinyje suteikia žmonėms iškreiptą lytinių santykių atvaizdą, kuris dažnai yra paremtas moterų sudaiktinimu, manipuliacija, siekiu jomis pasinaudoti, įbauginti, žaloti ir išnaudoti.

Pornografinių vaizdo įrašų pavadinimuose nurodomas smurtinis elgesys

2021 m. tyrimas pateikė įžvalgų apie pirmą kartą pornografinio turinio vartotojui siūlomus vaizdo įrašus [5]. 1 iš 8 siūlomų pornografinių vaizdo įrašų aprašymuose yra naudojami žodžiai, nurodantys agresyvų ir smurtinį elgesį.* Dažniausiai vaizduojamas smurtinis elgesys yra smaugimas ir dusinimas, o aprašymuose dominuoja tokie žodžiai kaip : grubus, stipriai smogti, baudimas, surišti, springimas, piktnaudžiavimas, žiaurus, skausmas, sunaikinti ir t.t. Remiantis tyrimo duomenimis, vaizdo įrašų, kurių pavadinimuose būtų rastas žodis išžaginimas ar žodžių junginys seksualinis prievartavimas, nebuvo. Taigi vaizdo įrašuose rodomas turinys atitinka išžaginimo apibūdinimą, tačiau tai nurodantis terminas pavadinime nėra vartojamas. Tyrimą atlikę ekspertai teigia, kad seksualinį smurtą apibūdinantys pavadinimai ne tik nepažymimi kaip tokie, bet tuo pačiu klaidina žiurovus(-es), skatindami manyti, jog turinys su kuriuo žmonės susiduria, neremia ir neatvaizduoja neteisėtos veiklos. Šis disonansas iškreipia ribą tarp to, kas laikoma seksu, ir to, kas laikoma seksualiniu smurtu bei užkerta kelią sveikos seksualinės kultūros kūrimui.

Apibendrinant, seksualinis smurtas ir įvairios jo apraiškos formos yra žmogaus teisių pažeidimas, kurio metu kėsinamasi į seksualinę laisvę, asmens autonomiją ir saugumą, taip pat į teisę patirti malonumą ir gyventi sveiką, saugų bei pasitenkinimą teikiantį seksualinį gyvenimą. Dėl seksualinio smurto neigiamų pasekmių žmogui, svarbu pastebėti pornografijos industrijos kuriamo turinio ir realybės neatitikimus. Labai didelė pornografijos industrijos dalis, kurią kasdien vartoja milijonai žmonių, įtvirtina žinią, kad seksualinis smurtas yra seksualinio pasitenkinimo dalis, o pornografinio turinio vaizdo įrašuose seksualinio smurto apraiškų vaizdavimas yra normalizuojamas bei aukos reakcija į patiriamą smurtą iškreipiama, erotizuojant dehumanizuotą elgesį su moterimis.

* Svarbu paminėti, kad tiriant gautus duomenis į bendrą statistiką nebuvo įtraukta pornografinė medžiaga, kuri buvo reklamuojama žiūrovams kaip BDSM pornografijos žanras. Tai reiškia, kad duomenyse apie pornografijoje propaguojamą seksualinį smurtą nėra įtrauktas BDSM turinys.

Straipsnis yra LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto, „Smurtas artimoje aplinkoje – kaip atpažinti ir ištrūkti“, dalis.

Šaltiniai:

[1] Europos lyčių lygybės instituto puslapis. Internetinė prieiga: https://eige.europa.eu/lt

[2] Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra. (2014). Smurtas prieš moteris. ES masto apklausa. Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras. Internetinė prieiga: https://doi.org/10.2811/61403

[3] Vera-Gray, F., McGlynn, C., Kureshi, I., & Butterby, K. (2021). Sexual violence as a sexual script in mainstream online pornography. The British Journal of Criminology, 61(5), 1243–1260. Internetinė prieiga: https://doi.org/10.1093/bjc/azab035

[4] Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., & Liberman, R. (2010). Violance Against Woman. Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update, 16(10), 1065–1085. Internetinė prieiga: https://doi.org/10.1177/1077801210382866

[5] Shor, E., & Seida, K. (2019). 'Harder and Harder'? Is Mainstream Pornography Becoming Increasingly Violent and Do Viewers Prefer Violent Content? Journal of sex research, 56(1), 16–28. Internetinė prieiga: https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1451476

[6] Jensen, R., & Okrina, D. (2004). Pornography and sexual violence. National Online Resource Center on Violence. Internetinė prieiga: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.438.3418&rep=rep1&type=pdf