Mūsų Veiklos 2021 metais

Visuomenės informavimas žmogaus teisių temomis;

Advokacija (temos: gimdyvių teisės, lytiškumo ugdymas, smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencija);

Nemokamos konsultacijos rengiant skundus gydymo įstaigoms (pacientų teisės);

Mokymai lyderystės ir lyčių lygybės politikoje temomis;

Projektų rengimas ir vykdymas žmogaus teisių temomis;

Savanorystės skatinimas.

Organizacija teikė siūlymus Gyvenimo įgūdžių ugdymo (SESLRŠUŽS) programai

2016 metais buvo priimta Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. Ši programa yra pakankamai limituota ir neatliepia mokinių poreikio būti informuotiems lytiškumo temomis. 2018 metais Diversity Development Group atliko tyrimą, kurio metu rinko duomenis apie lytiškumo ugdymo kokybę Lietuvoje. Šio tyrimo duomenys rodo, kad mokyklose organizuotos lytiškumo ugdymo pamokos nebuvo rengiamos reguliariai ir profesionaliai. Pamokų metu buvo daugiausiai kalbama apie kūno sandarą, vyrų ir moterų kūno organus bei paauglystėje vykstančius pokyčius. Galima teigti, jog tokio pobūdžio žinios - paviršutiniškos, o mokiniai nėra pakankamai informuojami. 

Šiuo metu programa yra naujinama ir naujas programos projektas yra integruotas į Gyvenimo įgūdžių ugdymo (SESLRŠUŽS) programą, apimančią įvairias gyvenimo sritis (sveikata, gyvenimo būdas, įgūdžiai ir kt.). "Stebėk teises" komanda, susipažinusi ir išanalizavusi minėtą programos tekstą, gegužės 14 d. teikė savo pastabas ir pasiūlymus šio projekto koregavimui. 

Organizacija atkreipė dėmesį, kad programoje trūksta žinių lytiškumo ugdymo tema, todėl rekomendavo moksleivius su lytiškumo temomis supažindinti palaipsniui ir plačiau nei buvo numatyta.  Taip pat buvo pastebėta, kad su lytiškumu susijusiose programos dalyse trūksta nuorodų į galimas nepageidaujamo nėštumo bei lytiškai plintančių infekcijų prevencijos priemones, todėl buvo pateikti siūlymai tai įtraukti mokant apie lytiškai plintančias infekcijas, neplanuotą nėštumą ir kontracepcijos priemones. Organizacija siūlė daugiau dėmesio skirti supažindinimui su pagalbos priemonėmis lytiškumo temomis, kadangi moksleiviams yra itin svarbu žinoti kaip ir kur gali kreiptis pagalbos, ypač kalbant apie tokius klausimus kaip neplanuotas nėštumas ar lytiškai plintančios infekcijos. Atkreipėme dėmesį ir į tai, jog į programą turėtų būti įtrauktos šios temos: lyčių lygybė, galimos seksualinės sveikatos problemos, kito asmens norai ir laisvas sutikimas (kalbant apie lytinius santykius), nėštumo nutraukimas.